ประวัติ
คำขอบริการ
ขอบข่ายการให้บริการ
ผังโครงสร้าง
 
การทดสอบวิเคราะห์

วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี

ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน

ทดสอบแรงกระแทกของชิ้นงาน

ทดสอบความต้านทานแรงดึง
  • ความต้านทานแรงดึง ณ จุดราก
  • เปอร์เซ็นต์การอึดตัวของชิ้นงาน
ทดสอบการปนเปื้อนมลทินในน้ำอลูมิเนียม

วิเคราะห์โครงสร้างมหภาค
  • วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
  • วิเคราะห์เกรนของซิลิคอน
 
ใบรับรอง ISO17025
Download
กรุณาคลิกที่รูปเพื่อขยาย
 
 
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.