บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี ประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมแปรรูปชั้นนำ เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมโดยอาศัยความสามารถเชิงเทคนิค ประกอบกับความรอบรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ของเรา และนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะมุ่งพัฒนากิจกรรมของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อให้ท่านสามารถมอบความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการได้โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก
 
ประวัติ
คำขอบริการ
ขอบข่ายการบริการ
ผังโครงสร้าง


รับสมัครงาน
{{item.Position}}
ดูประกาศทั้งหมด >>
   
 
{{item.NewsTitle}}
ดูข่าวทั้งหมด >>
 
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.