วัตถุดิบ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของเรา
 

อลูมิเนียมจัดเป็นโลหะที่มีมากมายที่สุดในโลก และมีคุณสมบัติพิเศษและเป็นวัสดุที่มีความสามารถหลากหลายมากที่สุดในการนำมาประยุกต์ใช้ อลูมิเนียมพบมากในประเทศทางแถบร้อน บางครั้งมีการนำอลูมิเนียมบริสุทธิ์มาใช้ในทางการค้า แต่โดยส่วนใหญ่จะนำมาประยุกต์ใช้ในรูปของอัลลอยที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยนำมาผสมรวมกับวัสดุอื่นอีกเล็กน้อย อนุภาคอัลลอยจะเพิ่มความแข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อน ในขณะเดียวกันก็่็ยังช่วยเสริมคุณสมบัติด้านอื่นๆ อีก เช่น ด้านกลศาสตร์, ด้านการเชื่อมโลหะ, ด้านความยืดหยุ่นและด้านความแข็งแรงทนทานที่อุณหภูมิสูง กระบวนการผลิตอลูมิเนียมอัลลอย ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี ประเทศไทย จำกัด ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปะแห่งยุคเลยก็ว่าได้

 
 
 
 
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.