โครงร่างบริษัท
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
 
  บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรีี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมแปรรูปชั้นนำ เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมโดยอาศัยความสามารถเชิงเทคนิค ประกอบกับความรอบรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ของเรา และนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะมุ่งพัฒนากิจกรรมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อให้ท่านสามารถมอบความไว้ วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการได้โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก    
รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤศจิกายน 2542
วันเปลี่ยนชื่อบริษัท 1 กันยายน 2551
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร :เลขที่ 700/99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

สำนักงานสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร :เลขที่ 700/241 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ :เลขที่ 7/412 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมแท่ง
ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท
หุ้นส่วน Daiki Aluminium Industry Company Limited 100%
เนื้อที่ 30,658 ตารางเมตร (อมตะนคร) , 35,221 ตารางเมตร (อมตะซิตี้)

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด company profiles

 

 
 
 
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.